Smart Growth Operational Programme

Foreto Michał Kochański realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Ekspansja eksportowa na nowe rynki zbytu firmy FORETO i promocja marki NoCodi. Celem projektu jest wprowadzenie marki produktowej Foreto noCodi na rynki zagraniczne, tj. USA, Japonia, Korea Południowa, Izrael, Brazylia, Finlandia, Niemcy, Portugalia, Hiszpania. Cel projektu jest spójny z celami podziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji […]

Foreto Michał Kochański realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Ekspansja eksportowa na nowe rynki zbytu firmy FORETO i promocja marki NoCodi.

Celem projektu jest wprowadzenie marki produktowej Foreto noCodi na rynki zagraniczne, tj. USA, Japonia, Korea Południowa, Izrael, Brazylia, Finlandia, Niemcy, Portugalia, Hiszpania. Cel projektu jest spójny z celami podziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Dofinansowanie projektu z UE: 645 235.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 759 100,00 PLN

Całkowity koszt realizacji projektu: 822 350, 00 PLN