CO ROBIMY

Na tej stronie opisujemy najczęściej realizowane przez nas projekty, które stanowią podstawową ofertę naszej firmy. Nie oznacza to jednak, że nie tworzymy innego rodzaju projektów ­ nasza lista jest otwarta

01.

APLIKACJE INTERNETOWE

Programowanie pozwala nam materializować Twoją wizję, a nasze umiejętności i doświadczenie wspierają Twoje pomysły na każdym etapie. Aplikacje internetowe to aplikacje, które pracują na serwerze i komunikują się z użytkownikami poprzez przeglądarkę internetową. Do takich aplikacji można zaliczyć np: sklepy internetowe, systemy biznesowe, systemy CRM, oraz systemy ERP.

DARMOWA WYCENA
02.

OUTSOURCING

Foreto to nie tylko zespół doświadczonych programistów, ale także ogromna baza współpracujących specjalistów, która może zasilić Twój zespół. Team leasing polega na wynajęciu członka naszego zespołu lub zewnętrznego specjalisty do pracy wyłącznie nad projektem, do którego jest wynajmowany. Takie rozwiązanie jest korzystne od strony kosztowej i jakościowej, ponieważ nie wymaga tworzenia kosztownego stanowiska pracy.

DARMOWA WYCENA
03.

APLIKACJE MOBILNE

Wdrażane przez nas aplikacje mobilne mogą być składowymi większych systemów np. aplikacji internetowych, lub stanowić osobny byt dedykowany pod konkretne platformy. Tworzymy aplikacje mobilne pod wiodące platformy takie jak iOS, Android oraz WindowsPhone. Przygotowujemy również kompleksowe wdrożenia obejmujące wszystkie platformy, na których obecny chce być klient.

DARMOWA WYCENA
04.

WSPÓŁPRACA

Nasz zespół, dzięki atrakcyjnej ofercie, często wspiera moce wytwórcze agencji kreatywnych w Polsce, U.S.A oraz niemal całej Europie. Dzięki temu nasz zespół zwiększa każdego dnia swoją kompetencje biorąc udział w kreatywnych i wymagających projektach. Podobnie jak Team Leasing współpraca z naszym zespołem jest optymalna od strony kosztowej i jakościowej. W tym modelu jesteśmy wsparciem od strony produkcyjnej w zakresie aplikacji, stron internetowych oraz od strony graficznej.

DARMOWA WYCENA
05.

UI/UX DESIGN

Realizujemy aplikacje i serwisy internetowe zgodne z aktualnymi trendami projektowymi pamiętając o wysokiej użyteczności naszych realizacji. Sprawiamy, że pomysły biznesowe naszych klientów nabierają przyjazne dla użytkowników kształtu i zachęcają ich do korzystania z wdrażanych rozwiązań. To pomaga zatrzymywać użytkowników i poprawnie wpływa na rentowność projektów.

DARMOWA WYCENA
06.

PRODUKTY FORETO

Autorskie projekty dają nam możliwość wdrażania w życie pomysłów będących odpowiedzią na rynkowe zapotrzebowanie, które zauważa nasz zespół. Aktualnie pracujemy nad projektem systemu CRM do zarządzania większością procesów pojawiających się w firmach. Nasz CRM będzie tak przygotowany, aby mała firma mogła niskim kosztem optymalizować swoje procesy, a duża firma z łatwością dopasować do swoich potrzeb. Będzie to możliwe dzięki temu, że przewidzieliśmy dodatkowe możliwości rozbudowy.

DARMOWA WYCENA

TECHNOLOGIE

Aby jedynym ograniczeniem tworzonych przez nas projektów była wyobraźnia używamy wiodących języków programowania. Pozwalają nam one tworzyć rozwiązania, które spełnianiają nie tylko wymagania techniczne, ale też wymagania, które stawiają przed nami klienci.

html 5
css 3
javascript
angularjs
php
laravel
java
delphi
android
ios
I wiele innych